Oficiální turnajová pravidla

ÚVOD

1 OBECNĚ

2 STRUKTURA TURNAJE

2.1 ZÁKLADNÍ ČÁST

2.2 BODY A BODOVÝ SYSTÉM

3 HERNÍ SADA

4 NASTAVENÍ HRY

4.1 OBSAH KELÍMKŮ

4.2 FORMACE KELÍMKŮ

5 HRA

5.1 HODY A STRANY STOLU

5.2 VYRÁŽENÍ

5.3 ZMĚNA POSTAVENÍ KELÍMKŮ

5.4 TŘETÍ HOD

5.5 ZÁZRAK

5.6 NÁKLONY

5.7 ROZPTYLOVÁNÍ

5.8 NEPOZORNOST HRÁČŮ

5.9 TREFENÍ VLASTNÍHO KELÍMKU

5.10 NÁRAZY

5.11 UKONČENÍ HRY

6 RŮZNÉ

6.1 ČASOVÝ LIMIT HÁZENÍ

6.2 ABSENCE HRÁČŮ

6.3 CHOVÁNÍ

6.4 VÝKLAD PRAVIDEL

DODATEK A – PŘÍKLADY VYKOUPENÍ (DOHOZU)

STÁHNOUT PRAVIDLA DOWNLOAD (ENG)

ÚVOD – OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Na začátek Vám přinášíme nejdůležitější body oficiálních pravidel, pro úplné porozumění je dobré si přečíst podrobný výklad, který je sepsán tak, aby vysvětlil všechny prvky samotné hry.

Beer Pong je kompetitivní sport. Hrají ji proti sobě dva týmy, jejichž úkolem je trefit se do soupeřových kelímků. Vyhrává tým, který zasáhne jako první všechny kelímky soupeře.

 • Tým se skládá ze dvou hráčů, na straně každého týmu je 10 kelímků srovnaných do rovnostranného trojúhelníku. První čtyři kelímky jsou z 1/3 naplněny vodou, zbylé pivem.
 • Pokud hráč zasáhne kelímek, druhý tým ho musí ze hry odstranit (pivo může pít, voda se nepije).
 • Na začátku hry se určí, který z týmů má k dispozici první hod (dáno rozpisem, losem, kámen-nůžky-papír, …).
 • Tým, který začíná hází jen jednou, následně už mají oba týmy vždy k dispozici po dvou hodech (hráči se v hodu musí střídat). Pokud oba hráči z jednoho týmu zasáhnou kelímek, mají k dispozici třetí hod.
 • Házet je možno přímo, obloukem nebo odrazem o stůl. Trefený kelímek přímo se počítá jen za jeden. Trefený kelímek o stůl se počítá za 2. Druhý tým má však možnost hod o stůl zachytit nebo vyrazit.
 • Formace kelímků musí být pozměněna v případě, že se na stole nachází následující počet kelímků: 6,3 a 1.
 • Týmy nesmí zasahovat do soupeřových hodů, dokud se míček nedotkne kelímků nebo stolu při hodu o stůl (neplatí pro případ, kdy se míček nachází uvnitř kelímku).
 • Ruce se nesmí dotknout stolu po uskutečnění hodu.
 • Týmy se mohou během hry rozptylovat, musí však vždy stát za svojí stranou stolu.
 • Pokud hráči poruší některé pravidlo, jsou potrestáni odebráním jednoho kelímku.
 • Hra končí v případě, že jeden z týmů zasáhne všechny kelímky druhého týmu.
 • Druhý tým má ještě možnost dohozu, aby dostal hru do prodloužení. Viz kompletní výklad tohoto pravidla.
 • V prodloužení mají oba týmy na své straně 3 kelímky. Začíná tým, který byl dohozen.

1 OBECNĚ

 1. Tato pravidla vznikla na základě tří hlavních myšlenek:
  • Fair Play
  • Zajistit maximálně hladký průběh co největšího počtu her hrajících se zároveň
  • Minimalizovat možné spory mezi účastníky
 2. Pravidla by měla být aplikována na všech evropských a zámořských akcích oficiálního charakteru. Nicméně, některé prvky těchto pravidel jsou specifické pro CSOBP, včetně struktury turnaje, atd. Pokud některé turnaje používají jiný než tento systém pravidel, mělo by být na zvážení organizátorů používat právě tato oficiální pravidla. Vzhledem k možným účastem na oficiálních turnajích, na kterých se často hraje o slušné peníze a věcné ceny, je ideální znát a hrát právě podle tohoto výkladu.
 3. Pokud je turnaj hrán systémem play-off, není důležitý bod 2. Doporučujeme shlédnout následující video jenž je promítáno na všech oficiálních akcích.

2 STRUKTURA TURNAJE

2.1 ZÁKLADNÍ ČÁST

 1. Každý tým obdrží rozpis svých předběžných soupeřů. Rozpis bude zároveň obsahovat informaci, který tým si vybírá stranu stolu, a který tým má volbu míčku.

2.2 BODY A BODOVÝ SYSTÉM

 1. Po každém zápase v základní části, musí každý člen týmu podepsat vyplněnou „scorecard“, která by měla obsahovat následující údaje. Název vítězného týmu, název poraženého týmu, číslo kola, číslo stolu, a počet kelímků, které poražený tým nedokázal trefit.
 2. Po skončení základní části, budou všechny týmy seřazeny nejprve podle celkového počtu bodů, a následně dle „Total Cup diference“, neboli celkového rozdílu kelímků.
  • „Total Cup diference“, neboli celkový rozdíl ve skóre, který se počítá pro všechny aktuálně odehrané zápasy. Po každé odehrané hře obdrží vítězný tým „skóre“, které se rovná počtu kelímků, které zůstaly na straně soupeře. Poraženému týmu se zapíše záporné „skóre“.
  • Následující bodový systém ilustruje možné události pro získání bodů a skóre.
   • Regulérní vítězství: 3 body, skóre (“Cup differential”) 10:x
   • Time out vítězství: 2 body, skóre jaké aktuálně je
   • Time out remíza: 1 body, skóre jaké aktuálně je
   • Vítězství v prodloužení: 2 body, skóre 13:x
   • Prohra v prodloužení: 1 bod, skóre x:13
   • Kontumační vítězství: 3 body, skóre 10:5
 1. Pokud mají dva týmy stejně bodů, postupuje se podle následujícího klíče:
  • Rozdíl ve skóre (“Cup differential”)
  • Počet zasažených kelímků
  • Počet odehraných prodloužení
  • 1v1 hra na 3 kelímky
 2. Během play-off body za vítězství mírně narůstají. Obecná pravidla týkající se „skóre“ zůstávají stejná.
  • 1/16-finále: 3 body
  • Osmifinále: 3 body
  • Čtvrtfinále: 3 body
  • Semifinále: 6 bodů
  • Zápas o třetí místo: 3 body
  • Finále: 10 bodů

3 HERNÍ SADA

 1. Stůl: 244 x 61 x 73 cm
 2. Míčky: 40mm
 3. Kelímky: Červené/klasické 16oz/0,5ml
  • Horní šířka: 9,53 cm
  • Výška: 12 cm
  • Dolní šířka: 6,35 cm

4 NASTAVENÍ HRY

4.1 OBSAH KELÍMKŮ

 1. Všechny turnaje evropské série se hrají obvykle s 10 kelímky. Šest kelímků je naplněno pivem a 4 kelímky vodou (zadní řada). Tak jako tak, není povinné kelímky s pivem pít.

4.2 FORMACE KELÍMKŮ

 1. 10 kelímků na tým
 2. Počáteční formací je “rovnostranný trojúhelník”, (okraje se dotýkají), směřující k druhé straně stolu.
 3. Trojúhelník z kelímků musí být srovnaný na konci stolu a musí být v linii s hranou stolu.
 4. Kelímky nesmí být nakloněny, ani se nesmí opírat o jiné další kelímky.

5 HRA

5.1 HODY A STRANY STOLU

 1. V základní části jsou strany stolu a možnost držení míčku dle, rozpisu, který každý tým dostane před začátkem turnaje.
 2. V play-off má první volbu tým, který šel do vyřazovací části z lepší pozice. V případě, že mají oba týmy stejnou výchozí pozici (stejný počet bodů a stejný rozdíl ve skóre v základní části), rozhodne hod mincí.
 3. Tým, který začíná zápas, má k dispozici jeden (1) hod. Následně se k hodu dostává druhý tým a každý člen má k dispozici jeden hod, s výjimkou v pravidlech níže.
 4. Pokud je kelímek zasažen hodem o stůl, počítá za se 2.
 5. Tým jehož kelímek byl zasažen odrazem o stůl volí druhý kelímek, který odebere ze hry.
 6. Hráči mají povoleno míček zachytit, pokud se alespoň jednou dotkne stolu. Místo vyrážení ho také mohou přímo chytit.
 7. Jakýkoli kelímek sražený při bránění je automaticky počítán jako trefený a musí se odstranit ze hry.
 8. Pokud se míček zahraný přímo, odrazí od nějakého dalšího objektu na stole nebo se odrazem od stolu/kelímku dostane zpátky do kelímku. Tento kelímek je počítán jako jeden, ne jako dva.
 9. Pokud hráč před zápasem deklaruje, že každý jeho hod během turnaje bude zahrán o stůl, tyto hody nesmí být bráněny a trefený kelímek se vždy počítá jen za jeden. [změna 28.3.2018 – The WSOBP]

5.2 VYRÁŽENÍ

 1. Míček ve hře je možné vyrazit v případě, když dojde poprvé ke kontaktu s kelímkem, ale ne když je míček v kelímku. Míček nemůžete vyrazit, pokud se nedotkl kelímku nebo stolu při hodu odrazem.
 2. V případě, že dojde hráčem k zachycení nebo vyražení míčku, dříve než se dotkne kelímku, musí jeho tým odebrat ze hry jeden svůj kelímek. Výběr kelímku určí hráč, který házel. (neplatí pro hod o stůl)
 3. Hod odrazem: Hráči mají povoleno házet míček do kelímku odrazem o stůl. V souladu s pravidly, je povoleno míček vyrážet nebo chytat, až od doby, kdy dojde ke kontaktu se stolem.
 4. Míček nesmí být zastaven foukáním ani použitím prstů. [změna 28.3.2018 – The WSOBP]

5.3 ZMĚNA POSTAVENÍ KELÍMKŮ

 1. Formace kelímků musí být pozměněna (dle obrázku) v případě, že se na stole nachází následující počet kelímků: 6,3 a 1.

 2. Formace musí být vždy ve středu stolu. Pokud zůstane poslední kelímek, musí být vždy na konci stolu uprostřed.
 3. Ke změně formace by mělo dojít vždy na žádost házejícího hráče.
 4. Kelímky by měly být odstraněny okamžitě po jejich zasažení, a to i v případě, že není potřebná změna formace. Je odpovědností házejícího týmu vyčkat na soupeře, který kelímky odstraňuje. Pokud hráč vystřelí, zatímco soupeř odstraňuje kelímek, nebo upravuje formaci, je tento pokus automaticky počítán jako hod mimo. Pokud hráč zasáhne kelímek, který již byl zasažen, započítá se hod mimo.
 5. Pokud tým omylem hodí v průběhu, kdy by mělo docházet k úpravě pozic kelímků. Má právo házející tým požádat o úpravu formace. Tým, jehož kelímek je zasažen si při následné reformaci může vybrat, který kelímek odstraní.

5.4 TŘETÍ HOD

 1. Obecně platí, že pokud oba hráči při svých hodech zasáhnou kelímky druhého týmu, získávají pro svůj tým ještě jeden hod navíc, ne dva. Jedinou výjimkou tohoto pravidla je “vykoupení”.
 2. Jakýkoli hráč může provést třetí hod. Žádný hráč však nesmí provést více než 2 po sobě jdoucí hody. Pokud jeden hráč zahraje dvakrát třetí hod, další hod musí provést druhý hráč. [změna 28.3.2018 – The WSOBP]

5.5 ZÁZRAK

 1. Pokud se stane, že míček po hodu zůstane na hranách kelímků, tento pokus je počítán jako neúspěšný. Gratulujeme – měl jste sakra štěstí, ale nepředvedl jste žádné speciální schopnosti.

5.6 NÁKLONY

Náklony jsou povoleny s následující úpravou:

 1. Hráč nesmí mít při hodu na stole ruku/nohu/penis nebo cokoli co by mu mohlo pomoc získat lepší dosah a rovnováhu.  Pokud nějaká část těla během hodu hráče způsobí pohyb stolu, tento hod je automaticky počítán jako neplatný.
 2. Je povoleno jemně se dotýkat hrany stolu při hodu, když hráč hází.
 3. Ruce se nesmí dotknout  stolu po uskutečnění hodu. Pokud se ruka, po přímém pohybu těla, dotkne stolu, tento hod je automaticky počítán jako neplatný.
 4. Hráč musí začínat hod oběma nohama na zemi.
 5. Hráč nesmí balancovat na jedné noze, aby získal lepší rovnováhu pro svůj hod.
 6. Hráč nesmí zastavit/přerušit svůj hod, pokud jednou odlepí  nohu od země. Při hodu nesmí dojít k zastavení, posouvání těla, balancování nebo k extrémně pomalému naklánění.  Pokud se tak stane, hráč má 1 možnost (míček však musí mít stále v ruce) opravy. V případě opakování je další chyba brána jako neúspěšný hod.
 7. Hráči nesmí přemísťovat své kelímky, aby získali lepší pozici pro hod. Pokud jsou kelímky vychýleny z původní pozice, musejí být před uskutečněním hodu posunuty zpět na své místo. Kelímek sražený v důsledku špatného naklonění, se bude počítat jako zasažený. [změna 28.3.2018 – The WSOBP]

5.7 ROZPTYLOVÁNÍ

 1. Rozptylování soupeře je povoleno s následujícími omezeními (porušení se trestá odebráním jednoho kelímku).
  • Hráči nesmí při hodu soupeře “překročit” hranu stolu žádnou částí těla, oblečením nebo čímkoli dalším. Pro dodržení tohoto pravidla se doporučuje stát pár kroků za stolem.
  • Hráči nesmí při hodu soupeře foukat, nebo nejrůznějšími předměty vytvářet proudy vzduchu kolem kelímků.
  • Hráči se nesmí provinit vůči druhému týmu hrubým nesportovním chováním. To zahrnuje například běhání kolem stolu, házení odpadků nebo tzv. boxerský pohled během hry. Obecně platí, že by se hráči měli zdržovat pouze na své straně stolu (výjimkou může být sbírání míčku).
  • Hráči ani diváci nesmí vizuálně blokovat kelímky ani soupeře. To zahrnuje také použití světelných přístrojů, jako jsou lasery, ukazovátka, mobilní svítilny apod.
  • Diváci nebo fanoušci mohou soupeře rozptylovat, ale nesmí se nacházet uvnitř hrací plochy. Mimo případy kdy jsou zápasy hrány v bezprostřední blízkosti. Diváci mají zakázáno zasahovat do hodu hráčů nebo nějak narušovat střelbu. Diváci také nesmí křičet hráčům přímo do uší nebo blokovat výhled na kelímky.
  • Rozptýlení by nemělo porušovat žádné místní, státní nebo federální zákony.

5.8 NEPOZORNOST HRÁČŮ

 1. Pokud TÝM A srazí nepozorností/nešikovností svůj vlastní kelímek, o kelímek přichází. Nicméně pokud tomu TÝM B nevěnoval pozornost, nebo si toho nevšiml, TÝM A si může převržený kelímek vrátit zpět do hry.

5.9 TREFENÍ VLASTNÍHO KELÍMKU

 1. Pokud je hráč v držení míčku, chystá se ke střele a úmyslně nebo nechtěně zasáhne svůj vlastní kelímek, nic se neděje. Tento kelímek se nepočítá jako zasažený.
 2. Pokud hráči, při hodu soupeře svojí vlastní nešikovností, nebo náhodným odrazem dopraví míček do svého kelímku. Tento kelímek se počítá jako trefený.

5.10 NÁRAZY

5.10.1 KONTAKT S MÍČKY

 1. Náraz (dotek) je definován jako, jakýkoli kontakt, úmyslný nebo jiný mezi míčky, kelímky a jinými objekty.
 2. V případě, že hráč zasáhne míček ještě před kontaktem s kelímkem (Předčasné vyražení), bude jeho tým potrestán odebrání jednoho kelímku. Hráč, který hod prováděl, si může zvolit, jaký kelímek bude odebrán.
 3. V případě, že došlo ke kontaktu nebo rušení ze strany diváků, nebo rozhodčích atd. je hod opakován.
 4. V případě, že hráč upustí svůj míček do vlastního kelímku, není za to žádný trest. (viz TREFENÍ VLASTNÍHO KELÍMKU).
 5. Všechny objekty položené na stole jsou považovány za součástí stolu. V případě, že se míček dostane do kelímku pomocí odrazu od jiného kelímku, plechovky, atd., je hod počítán jako úspěšný.
 6. Bez ohledu na předchozí pravidlo, hrací plocha by se měla udržovat „čistá“, bez jakýchkoli dalších předmětu, které by překáželi nebo nějak narušovali postavení kelímků.

5.10.2 KONTAKT S KELÍMKY

 1. V případě, že hráč srazí/převrhne své vlastní kelímky, tyto kelímky jsou počítány jako zasažené. Dolévají se jen v případě nepozornosti soupeře. (viz NEPOZORNOST HRÁČŮ)
 2. V případě, že kelímky převrhne kdokoli jiný, jsou tyto kelímky dolévány a nepočítají se jako zasažené.
 3. V případě, že jsou kelímky vychýleny z formace, musí být upraveny/vráceny do původní polohy. Tyto úpravy jsou prováděny na žádost soupeře.
 4. Pokud se kelímky vychýlí z pozice během hodu (míček je ve vzduchu), bez jakéhokoli zásahu bránícího týmu, hod je počítán jako mimo. Pokud je však bránící tým odpovědný za pohyb kelímků (strkání do stolu, atd.), vychýlený kelímek se počítá jako trefený. K vychýlení může dojít v případě, že se míček dotkl kelímku, v tomto případě nehrozí žádný trest. Pokud však dojde k převržení kelímku, musí být tento kelímek odstraněn ze hry.
 5. Formace kelímků nesmí být upravována, je-li míček hozen, (je ve vzduchu). V takovém případě je tým potrestán odstraněním jednoho kelímku.
 6. Převržení kelímku míčkem: Kelímky by měly být naplněny do bodu, kdy není možně je hodem převrhnout. Nicméně pokud míček vletí do kelímku a zároveň ho převrhne, je tento hod počítán jako úspěšný. Pokud je naprosto jasné, že míček nikdy nepřekročil horní hranu kelímku před tím, než byl převrhnut, je tento hod počítán jako neúspěšný. Kelímek musí být dolit a vrácen na svou pozici. Pro objasnění: Pokud míček vstoupí do kelímku, rotuje po hraně a následně je převržen, kelímek se bere jako úspěšně zasažený a musí být odebrán.
 7. V případě, že míček vstoupí do kelímku, bránící tým se jej nesmí snažit „stabilizovat“. Pro objasnění, pokud se zdá, že by kelímek mohl být převržen v důsledku toho, že byl úspěšně zasažen, bránící tým ho musí nechat spadnout.

5.10.3 KONTAKTY BĚHEM “REFORMACE”

 1. Hráči nesmí házet, dokud soupeř neskončí s reformací kelímků. V případě, že se tak stane:
  • Zasažený kelímek se nepočítá a k hodu se dostává druhý tým.
  • Neúspěšný hod je započítán a k hodu se dostává druhý tým.

5.10.4 KONTAKT SE STOLEM

 1. Hráči se nesmí dotýkat stolu, zatímco druhý tým hází.

5.11 UKONČENÍ HRY

 1. Vykoupení (alias dohoz) & prodloužení
  • Jakmile je zasažen poslední kelímek soupeře, druhý tým má možnost dostat hru do prodloužení. Viz dodatek příkladů ilustrující následující pravidla. Jsou zde dva různé scénáře jak určit pravidlo „vykoupení“. Na straně druhého týmu zůstaly 2 a více kelímků nebo pouze jeden kelímek.
   • Pokud má soupeř více než 2 kelímky, druhé mužstvo dostává „1 neomezený míček vykoupení“. Hráči mají jednu střelu, a pokud kelímek trefí, mají další. Pokud však kelímek minou, hra okamžitě končí. Hráči se musí v hodech střídat, není možné, aby hod „vykoupení“ prováděl jeden a ten samý hráč. Výjimka nastává v případě, že dohoz je prováděn na tři kelímky. V tomto případě, se musí hráči při prvních dvou hodech vystřídat, ale poslední hod může kterýkoli z hráčů.
   • Pokud na stole zbývá poslední kelímek, hráči mají k dispozici tolik hodů, kolik jim zbývá. Pro příklad:
    • Soupeř prvním hodem mine, ale druhým zasáhne Váš poslední kelímek. Máte k dispozici dvě možnosti dohozu, tzn. můžete jednou minout.
    • Soupeř zasáhne poslední kelímek prvním hodem. Vy máte jednu možnost dohozu.
    • V případě, že soupeř zasáhne Vaše poslední 2 nebo tři kelímky v jednom kole. Máte k dispozici dvě možnosti, dohozu, tzn. můžete jednou minout.
   • Úspěšné vykoupení (dohoz) má za následek prodloužení na 3v3 kelímky. Tým, který byl dohozen, je v držení míčku.
   • Prodloužení (3v3 kelímky)
    • Kelímky se v prodloužení staví do formace rovnostranného trojúhelníku.
    • Tým, který byl dohozen, začíná v prodloužení házet, k dispozici má dva hody.
    • Stejná pravidla vykoupení a třetího hodu platí i v prodloužení.

6 RŮZNÉ

6.1 ČASOVÝ LIMIT HÁZENÍ

 1. Očekává se, že hráči budou střílet v přiměřených časových intervalech a v souladu se sportovním chováním. Obecně není specifikovaná žádný časová lhůta na hod.
 2. Nicméně, je-li to nutné, časový limit může být zaveden. V těchto případech je na zvážení rozhodčích zavést tzv. „shot clock“, které určí kolik má daný hráč času na provedení hodu.
  • Pokud nastane situace, kdy jsou spuštěny „shot clock“. Rozhodčí dá každému hráči 30 s na hod, když uzná, že hráč je připraven. Čas je pro všechny hráče stejný. Rozhodčí by měl mít k dispozici čas v digitální podobě (stopky, mobil, atd.). Vyzve hráče k hodu a následně ho upozorní 10 s před vypršením limitu. V případě, že čas vyprší a hod není uskutečněn, propadá.

6.2 ABSENCE HRÁČŮ

 1. V případě, že je jeden z hráčů dočasně mimo, není možné žádné střídání. Hra pokračuje normálně bez chybějícího hráče. Oslabený tým má k dispozici pouze jeden hod, do doby než se druhý hráč vrátí.
 2. V případě, že je hráč nucen opustit místo konání turnaje v důsledku svého chování. Na základě rozhodnutí organizačního týmu, je vykázán pořadateli, bezpečnostní agenturou, atd. Jeho tým je automaticky vyražen z turnaje a není mu povolen vstup do prostor, kde se turnaj odehrává. Nemá žádný nárok na vrácení startovného, ani na žádné finanční poplatky související s akcí.

6.3 CHOVÁNÍ

 1. Hráči se chovají uctivě k druhým hráčům, organizátorům, rozhodčím a sportu Beer Pong. Nepřijatelné chování nebude akceptováno a bude na základě rozhodnutí rozhodčích trestáno. Nepřijatelné jsou rvačky, porušení pravidel, nadávání rozhodčím, úmyslné vylévání piva, házení míčků po hráčích atd.

6.4 VÝKLAD PRAVIDEL

 1. Závěrečná interpretace pravidel je v kompetenci rozhodčích.

DODATEK A – PŘÍKLADY VYKOUPENÍ (DOHOZU)

Zde jsou některé běžné příklady uplatnění pravidla vykoupení (dohozu). Každý tým má dva hráče, budeme jim říkat Hráč A a Hráč B.

 1. Na straně Týmu 1 jsou 4 kelímky a Tým 1 právě zasáhl poslední kelímek (Nezáleží, který z hráčů poslední kelímek zasáhl). Tým 2 musí zasáhnout všechny 4 zbývající kelímky bez chyby. Hází Hráč A z Týmu 2, pokud mine, hra končí. Pokud se trefí, kelímky jsou přeskládány do trojúhelníku a hází Hráč B. Pokud mine, hra končí. Pokud Hráč B trefí, pokračuje Hráč A. Pokud Hráč A zasáhne kelímek, hází Hráč B. V případě, že se trefí, hra pokračuje do prodloužení a začíná Tým 1.
 2. Na straně Týmu 1 jsou 3 kelímky a Tým 1 právě zasáhl poslední kelímek.Tým 2 musí zasáhnout všechny 3 zbývající kelímky bez chyby. Hází Hráč A, pokud mine, hra končí. Pokud trefí, na řadu přichází Hráč B. Pokud pokud mine, hra končí. Pokud trefí, na poslední kelímek hází Hráč A nebo Hráč B. Pokud mine, hra končí. V případě, že se trefí, hra pokračuje do prodloužení a začíná Tým 1.
 3. Na straně Týmu 1 jsou 2 kelímky a 1 kelímek na straně Týmu 2. Hráč A z Týmu 1 střílí a mine. Hráč B z Týmu 1 zasáhne poslední kelímek. Vzhledem k tomu, že zbývaly na dohození 2 kelímky, když byl zasažen poslední kelímek, platí pravidlo „1 neomezený míček vykoupení“. Následně střílí Hráč A z Týmu 2. Pokud mine, hra končí. Pokud trefí, háže Hráč B. V případě, že se trefí, hra pokračuje do prodloužení a Tým 1 má k dispozici první dva hody.
 4. Na straně Týmu 1 jsou 2 kelímky a 1 kelímek na straně Týmu 2. Hráč A z Týmu 1 zasáhne kelímek. Nyní jsou na straně Týmu 1 dva kelímky. Následující situace už byla zmíněna v příkladu 3.
 5. Na straně Týmu 1 jsou 2 kelímky a na straně Týmu 2 jsou 2 kelímky. Hráč A z Týmu 1 hází a zasáhne kelímek. Hráč B hází a zasáhne poslední kelímek. Nyní jsou na straně Týmu 1 dva kelímky. Následující situace už byla zmíněna v příkladu 3.
 6. Na straně Týmu 1 jsou 2 kelímky a na straně Týmu 2 jsou tři kelímky. Hráč A z Týmu 1 hází a trefí kelímek. Hráč B z Týmu 1 hází a trefí kelímek. Tým 1 získává další hod navíc. Jeden z hráčů Týmu 1 hází a trefí kelímek. Nyní jsou na straně Týmu 1 dva kelímky. Následující situace už byla zmíněna v příkladu 3.
 7. Na straně Týmu 1 je 1 kelímek a na straně Týmu 2 je také jeden kelímek. Hráč A z týmu 1 hází a mine. Hráč B zasáhne poslední kelímek. Nyní je na straně Týmu 1 jeden kelímek a Tým 2 má k dispozici dva hody. Pokud Hráč A z Týmu 2 trefí, hra pokračuje do prodloužení. Pokud Hráč A mine, hází Hráč B.
 8. Na straně Týmu 1 je 1 kelímek a na straně Týmu 2 je také jeden kelímek. Hráč A z Týmu 1 hází a zasáhne kelímek. Zápas se ihned dostává do fáze vykoupení. Protože, Tým 1 zasáhl poslední kelímek při prvním hodu, Tým 2 má pouze jeden pokus, aby dostal zápas do prodloužení. Nezáleží na tom, který hráč z Týmu 2 hod provede.
 9. Na straně Týmu 1 je 1 kelímek a na straně Týmu 2 jsou 2 kelímky. Hráč A z Týmu 1 hází a zasáhne kelímek. Hráč B z Týmu 1 hází a také zasáhne kelímek. Na straně Týmu 1 zbývá 1 kelímek a Tým 2 má k dispozici dva hody, aby přivedl zápas do prodloužení. Následující situace už byla zmíněna v příkladu 7.
 10. Na straně Týmu 1 je 1 kelímek a na straně Týmu 2 jsou 3 kelímky. Hráč A z týmu 1 hází a zasáhne kelímek. Hráč B z Týmu 1 hází a také zasáhne kelímek. Tým 1 má k dispozici třetí bonusový hod, který úspěšně provede jeden z hráčů. Na straně Týmu 1 zbývá 1 kelímek a Tým 2 má k dispozici dva hody, aby přivedl zápas do prodloužení. Následující situace už byla zmíněna v příkladu 7.

Tato pravidla jsou vytvořena na základě pravidel Světové série (WSOBP),dostupná na BPONG.COM.